Category Archives: Chưa phân loại

Thông tin Bảo hành – Thu đổi

—— CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH Điều Kiện Bảo Hành Miễn Phí: Điều kiện không bảo hành miễn phí: Qui định khác: —— CHÍNH SÁCH THU – ĐỔI Thu Đổi Macbook Laptop Cũ – Đã Qua sử dụng + Hoàn Tiền 100% Nếu có phát sinh Lỗi phần cứng trong 7 Ngày đầu tiên sử dụng […]